Søknadsfrister

Vår: 1. april, gjelder for Seljord. Høst: 1. oktober, gjelder for Vest-Telemark.

Kven blir prioritert

Sparebankstiftinga Seljord deler ut gaver til allmennyttige formål i Seljord. 

Stiftinga delar ikkje ut gåver til:

  • Ordinær drift, medrekna husleige og lønn eller naturlege sponsorobjekt.
  • Støtte til reiser i samband med arrangement og turneringar.
  • Stiftinga grunngir ikkje avslåtte søknader.

Søk nå