Lag/forrening Sum
Seljord Idrettslag 350000
Flatdal Idrettslag 50000
Seljord Sikringsradiolag 50000
Flatdal Skulekorps 25000
Seljord Skulemusikk 25000
Fellestiltak Flatdal Skulekorps og Seljord Skulemusikk 25000
Grenland Livredning og symjeklubb, avd Seljord 25000
Seljord Turlag 20000
Seljord Turlag, DNT Ung 20000
Åmotsdal Grendelag 20000
Åmotsdal Idrettslag 10000
Seljord Jakt og Fiskelag 10000
Kivledalen Løypelag 7500
Kvambekk-Angre Løypelag 7500
Seljord Normisjon 5000
Dyrlandsdalen Grendelag 5000
Manndal Grendelag 5000
Skafså Trim og Grendelag 3500
Kulturprisen i Seljord 35000
Sum 698500