Mottakar Formål Innvilga beløp i kroner
Seljord IL Renovering av klubbhus 100000
Seljord IL Renovering av treningsbane Eventyrøy 50000
Kulturprisen Seljord Uspesifisert 35000
Seljord IL Kjøp av ATV med belte 20000
Seljord IL Kjøp av hindermateriell til ridegruppa 15000
Seljord Økologiske Hage Utekjøkken 50000
HLF Seljord Teleslynge Granvin 50000
Skorve Karateklubb Klargjering av del II Dojo 50000
Seljord Ungdomsklubb Kjøp av ny minibuss 40000
Seljord Kyrkjelege Fellesråd Stillinga som ungdomsprest 30000
Flatdal IL Bygge lysstolpar, ny tribune på fotballbane 30000
Flatdal IL Prosjektere nytt klubbhus 30000
Flatdal IL Støtte til snøskuter og hengar 30000
Flatdal Bygdeutvikling Merking av turvegar 10000
Seljord Songlag Løne musikarar 20000
Flatdal Skulekorps Kjøp av nye instrument 15000
Åmotsdal Idrettslag Kjøp av vanntrampoline 10000
Åmotsdal Sogelag Bygging av brannsikkert arkiv 10000
Pinsemenigheten Betel Nytt tak på forsamlingshus 10000
Langlim Grendehus Bytte tak og takrenner 10000
Ullmann-jubileet Jubileumsfest 20000
Skorve 4H Skorve 4H 5000
Ørn 4H Turutstyr 5000
Norsk Folkehjelp Rauland Sikringsutstyr 5000
Seljord Sogelag Annonsering 5000
Kivledalen Løypelag Drift 5000
17 mai komiteen i Seljord Sentrum Diverse kostnader 5000
17 mai komiteen i Åmotsdal Diverse kostnader 5000
17 mai komiteen i Flatdal Diverse kostnader 5000
Seljord Jakt og Fiskelag Ungdomsaktivitetar 5000
Seljord Turlag Utstyr til rydding av stigar 5000
Kvambekk/Angre Løypelag Utviding av løypenett 5000
Seljord Grendelag Ombygging grendehus 4000
Nordbygdi Grendelag Kjøp av nye takplater 4000
Manndal Grendelag Vedlikehaldsarbeid 4000
Seljord Mållag Klassesett Norsk Barneblad 3000
Seljord Juniorspelemannslag Kjøp av instruktørtimar 3000
Rjupa 4H Lavvo og bålutstyr 3000
Flatdal Barnelag Utstyr til hobbyverkstad 3000
Rust 4H Kjøp av merker og premiar 2000
Seljord Seniordans Kurs 2000
Pinsemenigheten Betel, Åmotsdal Kjøp av utstyr og snop 1000