Ikkje gå glipp av muglegheita – hugs søknadsfristen 30. september 2021

Søk om sponsormiddel til laget ditt eller gjengen din! Dette er pengar som er særskilt løyvde frå Sparebanken DIN og administrert gjennom Sparebankstiftinga Seljord.

Kvart år gir vi store summar til lag og foreiningar i heile Vest-Telemark. Kor bra er ikkje det? Alt du må gjere er å søke innan 30. september 2021 og krysse fingrane.

NB! Dersom søknaden kjem som følge av koronaviruset, ønsker vi at det blir spesifisert. Legg ved rekneskap frå førre festival/arrangement som går ut i år.

Nær deg

Sparebankstiftinga er sett saman av menneske frå ditt eige lokalmiljø.

Desse har fått pengar

Kvart år delar vi ut store summar til allmennyttige føremål med lokal forankring.

Slik søkjer du

Les meir om korleis du går fram for å sende inn søknad.

Ein hyllest til treningsgleda

Gledestårer, heiarop og seiersbrøl. Seljord IL lokkar fram store følelsar hos både medlemmer og frivillige. Støtta frå Sparebanken DIN og Sparebankstiftinga er avgjerande for at idretten skal famne flest mogleg, seier leiar Tellef Solås.

Les videre om ein hyllest til treningsgleda