Søknadsfrist hos Sparebankstiftinga Seljord for haust er: 1. Oktober

Nær deg

Sparebankstiftinga er sett saman av menneske frå ditt eige lokalmiljø.

Desse har fått pengar

Kvart år delar vi ut store summar til allmennyttige føremål med lokal forankring.

Slik søkjer du

Les meir om korleis du går fram for å sende inn søknad.

Ein hyllest til treningsgleda

Gledestårer, heiarop og seiersbrøl. Seljord IL lokkar fram store følelsar hos både medlemmer og frivillige. Støtta frå Sparebanken DIN og Sparebankstiftinga er avgjerande for at idretten skal famne flest mogleg, seier leiar Tellef Solås.

Les videre om ein hyllest til treningsgleda