Kven kan søke

Lag og organisasjonar i Seljord. Det kan også gjevas gåver til lag og organisasjonar i andre kommunar i Vest-Telemark i særskilde tilfelle.