Søknadsfrist for støttemidler nærmer seg!

Høstens søknadsrunde er fra 19.august til 19.september. Fristen for å søke midler nærmer seg!